Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

kotowate

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viasziiiz sziiiz
kotowate
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki

January 02 2018

7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viaHypothermia Hypothermia
kotowate
3068 7398 500
Reposted byVostokpatyna
kotowate
1590 647b
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus

January 01 2018

8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viamyu myu
kotowate

December 30 2017

0308 dcdf 500

December 27 2017

kotowate
Go and love someone exactly as they are. And then watch how quickly they transform into the greatest, truest version of themselves. When one feels seen and appreciated in their own essence, one is instantly empowered.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kotowate
5031 90ad
Heterochromie
Reposted fromvolldost volldost viacolorfulvillain colorfulvillain
kotowate

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

December 26 2017

kotowate
every time you smile, I’m reminded more and more of why I fell so deeply in love with you.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus

December 25 2017

Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabazyliowa bazyliowa
7786 9d9b 500
Reposted fromhypersensibilite hypersensibilite viasatyra satyra
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

December 23 2017

kotowate
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viarudosci rudosci
kotowate
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
kotowate
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
kotowate
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawassupbruh wassupbruh
kotowate
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl