Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, adapted from The Picture of Dorian Gray (via jaimelannister)
Reposted fromasafeather asafeather viaever ever

February 28 2017

kotowate
Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie – świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.
— Calvin Coolidge

February 26 2017

kotowate
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viairmelin irmelin

February 24 2017

kotowate
1773 15b2
Reposted byAmaya-chanmargerrytka

February 23 2017

kotowate
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
kotowate
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viatakaa takaa

February 19 2017

kotowate

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaikari ikari
kotowate
kotowate
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung vianowaczi nowaczi

February 18 2017

kotowate
1547 67e5
Reposted bystellina43soundaddictedrelationshitSenyiavxcqmalignapatynacarlandlouisegoszapigmalion
kotowate
1543 bcd2
Reposted byAmaya-chankapella
kotowate
1542 4d45
Reposted byseleneskinjestemjedenlikeaghostimperiumromanumlekkaprzesadapoolunniedokoncaagpletha0lexxieniedoopisaniaconfusionlekkaprzesadaMigotliwadiviAleksTheCatpartyhardorgtfoButarouamnisazazelmirandolost-in-spacewszystkodupafalkaashitsuripieceofliferomanticDreams
kotowate
4067 a0d0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaStoneColdSober StoneColdSober
kotowate
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
kotowate
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaforeveryoung foreveryoung
kotowate
kotowate
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viabrocat brocat

July 10 2015

kotowate
Jesteś moją szansą. Moim szczęściem. I ja z ciebie nie zrezygnuję, słyszysz?
— moja K.
Reposted byadaaa93egzystencja
kotowate
3258 0125 500
Reposted bywithoutendwestern-feelingAmericanloverdarkatellmemore-liesorientalnazupapleassurejanealicejonesBaddestWitchInTheTownrudapandadepressiverealism
kotowate
3250 1aff
Reposted bywhiten0isemonemifightlingmaalzaandarkasileniuszapachsianainspirationsevermakemewannadien-a-i-v-elenka024dressuicideBucefalkabunodifferenceSzczurekkotficaphenethylamineziztarniklashvanionwassupbruh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl