Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

kotowate
Najbardziej bezbronni czujemy się wtedy, gdy pragniemy nawiązać więź z innymi. Chwile, kiedy wkraczamy niepewnie na niebezpiecznie rozświetloną scenę, wystawiając na widok publiczny wszystkie swoje ułomności, kiedy szepczą nam prawdę o sprawach, na których nam rzeczywiście zależy: seksie, przebaczeniu, dziecku. Bezbronność pojawia się, kiedy zdobywamy się na odwagę, aby poprosić o coś, czego potrzebujemy, kiedy mówimy: "Zależy mi na tym i chciałbym, żeby tobie również na tym zależało". Pojawia się, kiedy do czegoś sie zobowiązujemy – "Kocham cię", "Ufam ci" – albo przyznajemy się do odczuwania czułości, uszczęśliwienia, przerażenia. Przypomina wiatr świszczący w klatce piersiowej. Może być nieprzyjemna. Obnażająca. Bezbronność to podzielenie się marzeniami z wiersza Yeatsa z nadzieją, że nikt ich nie podepcze.W ciągu ostatnich dziesięciu lat psychologowie i socjologowie zaczęli się interesować bezbronnością. Ich badania pozwoliły ustalić, że chwile, kiedy mamy poczucie, jakbyśmy byli nadzy i bezbronni, odgrywają najważniejszą rolę w rozwoju intymności, budują w nas poczucie tożsamości i podtrzymują poczucie własnej wartości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 12 2018

kotowate

January 11 2018

kotowate
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
6267 69f3 500

reygram:

shesgotwhatittakes:

shesgotwhatittakes:

While cleaning out my room I found a paper that my therapist gave me some time ago to deal with obsessive and intrusive thoughts. Sorry the paper is a little crinkled and stained, but I figured I’d post it in hopes that it will help someone like it helped me.

Here it is again with text for anyone who can’t see the picture

 • That thought isn’t helpful right now.
 • Now is not the time to think about it. I can think about it later.
 • This is irrational. I’m going to let it go.
 • I won’t argue with an irrational thought.
 • This is not an emergency. I can slow down and think clearly about what I need.
 • This feels threatening and urgent, but it really isn’t.
 • I don’t have to be perfect to be OK.
 • I don’t have to figure out this question. The best thing to do is just drop it.
 • It’s OK to make mistakes.
 • I already know from my past experiences that these fears are irrational.
 • I have to take risks in order to be free. I’m willing to take this risk.
 • It’s OK that I just had that thought/image, and it doesn’t mean anything. I don’t have to pay attention to it.
 • I’m ready to move on now.
 • I can handle being wrong.
 • I don’t have to suffer like this. I deserve to feel comfortable.
 • That’s not my responsibility.
 • That’s not my problem.
 • I’ve done the best I can.
 • It’s good practice to let go of this worry. I want to practice.

YOU ARE NOT YOUR INTRUSIVE THOUGHTS.

Reposted fromeemanee eemanee viaabsolem absolem
kotowate
3368 26e2
Reposted frompatos patos viafreeway freeway

January 10 2018

kotowate
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamauak mauak
kotowate
1908 6608 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorelh orelh

January 07 2018

kotowate
Reposted fromantichris antichris viaduzedziecko duzedziecko

January 04 2018

kotowate

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viasziiiz sziiiz
kotowate
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki

January 02 2018

7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viaHypothermia Hypothermia
kotowate
3068 7398 500
Reposted byVostokpatyna
kotowate
1590 647b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viapiehus piehus

January 01 2018

8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viamyu myu
kotowate

December 30 2017

0308 dcdf 500

December 27 2017

kotowate
Go and love someone exactly as they are. And then watch how quickly they transform into the greatest, truest version of themselves. When one feels seen and appreciated in their own essence, one is instantly empowered.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kotowate
5031 90ad
Heterochromie
Reposted fromvolldost volldost viacolorfulvillain colorfulvillain
kotowate

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

December 26 2017

kotowate
every time you smile, I’m reminded more and more of why I fell so deeply in love with you.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl